Telefon:
0242 512 73 20
Sosyal Sayfalar:
Rezervasyon
Lütfen 18 yaşından küçük çocukların bir büyüğün gözetiminde olmadan bu otelde konaklayamayacağını unutmayınız.
Rezervasyon

Gece Hayatı

Alanyada güneþin batýþý yeni bir yaþamýn müjdesini veriyor ve gece yaþamý güneþ yeniden doðuncaya kadar sürüyor... Barlar, diskotekler kendini genç hisseden herkesi aðýrlýyor... Dans, müzik ve eðlencede sýnýr yok... Batý müziði, Türk müziði... Canlý müzik, disk jokeylerin seçtiði müzik... Yerli ve yabancý içkiler bardaklardan taþýyor... Ýskelede, çarþý içinde barlarýn kapýlarýndan en hýzlýsýndan en romantiðine kadar adým baþý farklý bir müziðin sesi geliyor... Gökyüzündeki yýldýzlar bile dans ediyor... Ortaçað kalesinin görkemli surlarýný aydýnlatan sarý ýþýk, insaný alýp baþka bir zaman boyutuna götürüyor... Alanya geceleri, insanlarýn hayal gücü zorluyor... Ortam, Avrupanýn herhangi bir kentinden farksýz... Kimse kimse ile ilgilenmiyor... Herkes kendi hayatýný yaþýyor... Ýsterse tek baþýna... Üstü açýk otobüsler kent dýþýndaki diskoteklere ücretsiz servis yapýyor... Renkli ýþýklarla donanmýþ tekneler denizde tur, teknedekiler göbek atýyor; kadehler yakamozlarýn eþliðinde kalkýyor... Öte yandan geceyi çabuk bitirmek isteyenler sinemadan çýkmýþ, yataða koþuyor... Çünkü ertesi sabah baþka eðlenceler baþlayacak ve biraz dinlenmek gerek.


kampanyalar

30-11-2013

Bir Cennet Alanya

Alanya Kuzeyinde Toros Daðlarý Güneyinde Akdeniz’in bulunduðu küçük bir yarýmada üzerinde kurulmuþtur. Antik &


01-03-2013

Gece Hayatı

Alanyada güneþin batýþý yeni bir yaþamýn müjdesini veriyor ve gece yaþamý güneþ yeniden doðuncaya kadar sürüyor...